ידידי המוזיאון
מינוי ל 365 ימים
חברות מוזיאון
מינוי ל 365 ימים
יקיר מוזיאון
מינוי ל 365 ימים
מעצב צעיר- מתחילים/ כיתות ג'-ד' 2023-24
עונה 2023-2024
מעצב צעיר- מתקדמים/ כיתות ה'-ו' -2023-24
עונה 2023-2024