תערוכות סיורים מודרכים

סיור מודרך לקהל הרחב

 

מתי והיכן

רחבת מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
26/09/2023 12:30
רחבת מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
26/09/2023 16:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
28/09/2023 12:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
28/09/2023 16:30
רחבת מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
29/09/2023 11:30
רחבת מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
30/09/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
03/10/2023 16:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
07/10/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
10/10/2023 12:30
רחבת מוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
10/10/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
12/10/2023 12:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
12/10/2023 16:30
רחבת מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
13/10/2023 11:30
רחבת מוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
14/10/2023 16:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
17/10/2023 12:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
17/10/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
19/10/2023 16:30
רחבת מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
20/10/2023 11:30
רחבת מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
21/10/2023 16:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
24/10/2023 12:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
24/10/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
26/10/2023 12:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
26/10/2023 16:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
27/10/2023 11:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
28/10/2023 16:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
31/10/2023 12:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
31/10/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
02/11/2023 12:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
02/11/2023 16:30
רחבת מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
04/11/2023 16:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
07/11/2023 12:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
07/11/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
09/11/2023 12:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
09/11/2023 16:30
רחבת מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
10/11/2023 11:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
11/11/2023 16:30