התערוכה ״אוברדוז״

התערוכה ״אוברדוז״ מעוררת סימני שאלה על מהות הדברים הפשוטים, אלה שאי אפשר להבחין בהם אבל גם לא לחיות בלעדיהם. החפצים השימושיים יישארו מובנים מאליהם כל עוד לא נעשה בהם שינוי. מכיוון שאנו מורגלים להתעלם מנוכחותם, באופן פרדוקסאלי אנו מאד רגישים לשינוים מזעריים בצורתם או בכושרם לתפקד. רבים מן היוצרים המציגים בתערוכה משנים ומרחיבים את הפונקציה המקורית של החפץ. נקודת המבט הביקורתית והפואטית הזו על המוכר מאפשרת לשהות במרחב ראשוני, ילדותי, משחקי ונטול דעות קדומות.

הפריטים המוצגים בתערוכה הם פרשנות של כ־150 יוצרים לחפצי יומיום, מתוך אוסף האמנות והעיצוב של גלילה ברזילי־הולנדר. אוסף המונה כיום אלפי עבודות אמנות ועיצוב עכשווי מהארץ ומהעולם. כל עבודה נבחרה לאוסף מתוך תחושת בטן ומתוך חיבור רגשי. רבות מהיצירות מוצבות בביתה הפרטי, כשהיא חיה לצידן. עבודות בנושא ספרים, אוכל, נעליים, כיסאות, כסף ועוד. לנוכח הבית הזה שמאוכלס בחפצים ״אנושיים״ הפך גם המוזיאון למטאפורה של בית. כל גלריה מרמזת לסביבה ביתית מוכרת  וכל הצבה משחזרת סצנה יומיומית. שינוי נקודת המבט מאפשר למצוא את הזר במוכר, את האינטימי בציבורי ואת המרומז שבמופרז.

*הפעילות במוזיאון מתקיימת תוך שמירה על מרחק והקפדה על מסיכות.

מתי והיכן

מוזיאון
יש כרטיסים
18/05/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/05/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/05/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/05/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/05/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/05/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/05/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/05/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/05/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/05/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/05/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/05/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/05/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/05/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/05/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/05/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/05/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/05/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/05/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/05/2022 19:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/05/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/05/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/05/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/05/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/05/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/05/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/05/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/05/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/05/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/05/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/05/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/05/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/05/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/05/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/05/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/05/2022 19:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/05/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/05/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/05/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/05/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/05/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/05/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/05/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/05/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/05/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/05/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/05/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/05/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/05/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/05/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/05/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/05/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/05/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/05/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/05/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/05/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/05/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/05/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/05/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/05/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/05/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/05/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/05/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/05/2022 19:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/05/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/05/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/05/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/05/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/05/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/05/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
31/05/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
31/05/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
31/05/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
31/05/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
31/05/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
31/05/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
31/05/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
31/05/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
31/05/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
31/05/2022 19:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/06/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/06/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/06/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/06/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/06/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/06/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/06/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/06/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/06/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/06/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/06/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/06/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/06/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/06/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
03/06/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
03/06/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
03/06/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
03/06/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/06/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/06/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/06/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/06/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/06/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/06/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/06/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/06/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/06/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/06/2022 19:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/06/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/06/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/06/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/06/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/06/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/06/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/06/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/06/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/06/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/06/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/06/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/06/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/06/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/06/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/06/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/06/2022 19:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/06/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/06/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/06/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/06/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/06/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/06/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/06/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/06/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/06/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/06/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/06/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/06/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/06/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/06/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
10/06/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
10/06/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
10/06/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
10/06/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/06/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/06/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/06/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/06/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/06/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/06/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/06/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/06/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/06/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/06/2022 19:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/06/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/06/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/06/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/06/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/06/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/06/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/06/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/06/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/06/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/06/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/06/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/06/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/06/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/06/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/06/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/06/2022 19:00
מוזיאון
יש כרטיסים
15/06/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
15/06/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
15/06/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
15/06/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
15/06/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
15/06/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
16/06/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
16/06/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
16/06/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
16/06/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
16/06/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
16/06/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
16/06/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
16/06/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
17/06/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
17/06/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
17/06/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
17/06/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/06/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/06/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/06/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/06/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/06/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/06/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/06/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/06/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/06/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/06/2022 19:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/06/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/06/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/06/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/06/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/06/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/06/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/06/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/06/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/06/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/06/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/06/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/06/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/06/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/06/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/06/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/06/2022 19:00
מוזיאון
יש כרטיסים
22/06/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
22/06/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
22/06/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
22/06/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
22/06/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
22/06/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/06/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/06/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/06/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/06/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/06/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/06/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/06/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/06/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/06/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/06/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/06/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/06/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/06/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/06/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/06/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/06/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/06/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/06/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/06/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/06/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/06/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/06/2022 19:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/06/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/06/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/06/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/06/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/06/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/06/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/06/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/06/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/06/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/06/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/06/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/06/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/06/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/06/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/06/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/06/2022 19:00
מוזיאון
יש כרטיסים
29/06/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
29/06/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
29/06/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
29/06/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
29/06/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
29/06/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/06/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/06/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/06/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/06/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/06/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/06/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/06/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/06/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/07/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/07/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/07/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/07/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/07/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/07/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/07/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/07/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/07/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/07/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/07/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/07/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/07/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/07/2022 19:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/07/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/07/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/07/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/07/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/07/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/07/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
05/07/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
05/07/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
05/07/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
05/07/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
05/07/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
05/07/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
05/07/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
05/07/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
05/07/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
05/07/2022 19:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/07/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/07/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/07/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/07/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/07/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/07/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/07/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/07/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/07/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/07/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/07/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/07/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/07/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/07/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/07/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/07/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/07/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/07/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/07/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/07/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/07/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/07/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/07/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/07/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/07/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/07/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/07/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/07/2022 19:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/07/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/07/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/07/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/07/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/07/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/07/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
12/07/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
12/07/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
12/07/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
12/07/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
12/07/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
12/07/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
12/07/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
12/07/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
12/07/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
12/07/2022 19:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/07/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/07/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/07/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/07/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/07/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/07/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/07/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/07/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/07/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/07/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/07/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/07/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/07/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/07/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
15/07/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
15/07/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
15/07/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
15/07/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
16/07/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
16/07/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
16/07/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
16/07/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
16/07/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
16/07/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
16/07/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
16/07/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
16/07/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
16/07/2022 19:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/07/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/07/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/07/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/07/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/07/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/07/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
19/07/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
19/07/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
19/07/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
19/07/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
19/07/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
19/07/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
19/07/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
19/07/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
19/07/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
19/07/2022 19:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/07/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/07/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/07/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/07/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/07/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/07/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/07/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/07/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/07/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/07/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/07/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/07/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/07/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/07/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
22/07/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
22/07/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
22/07/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
22/07/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/07/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/07/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/07/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/07/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/07/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/07/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/07/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/07/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/07/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/07/2022 19:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/07/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/07/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/07/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/07/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/07/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/07/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/07/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/07/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/07/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/07/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/07/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/07/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/07/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/07/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/07/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/07/2022 19:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/07/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/07/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/07/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/07/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/07/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/07/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/07/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/07/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/07/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/07/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/07/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/07/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/07/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/07/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
29/07/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
29/07/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
29/07/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
29/07/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/07/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/07/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/07/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/07/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/07/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/07/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/07/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/07/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/07/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/07/2022 19:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/08/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/08/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/08/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/08/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/08/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/08/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/08/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/08/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/08/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/08/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/08/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/08/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/08/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/08/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/08/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/08/2022 19:00
מוזיאון
יש כרטיסים
03/08/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
03/08/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
03/08/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
03/08/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
03/08/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
03/08/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/08/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/08/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/08/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/08/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/08/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/08/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/08/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/08/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
05/08/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
05/08/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
05/08/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
05/08/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/08/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/08/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/08/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/08/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/08/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/08/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/08/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/08/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/08/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/08/2022 19:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/08/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/08/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/08/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/08/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/08/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/08/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/08/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/08/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/08/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/08/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/08/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/08/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/08/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/08/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/08/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/08/2022 19:00
מוזיאון
יש כרטיסים
10/08/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
10/08/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
10/08/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
10/08/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
10/08/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
10/08/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/08/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/08/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/08/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/08/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/08/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/08/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/08/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/08/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
12/08/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
12/08/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
12/08/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
12/08/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/08/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/08/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/08/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/08/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/08/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/08/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/08/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/08/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/08/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/08/2022 19:00