פעילויות לילדים שישי במוזיאון תערוכות

בעקבות המטמון – מסלול חוויתי

 

מתי והיכן

רחבת המוזיאון
יש כרטיסים
06/07/2022 10:00
רחבת המוזיאון
יש כרטיסים
07/07/2022 10:00
רחבת המוזיאון
יש כרטיסים
08/07/2022 10:00
רחבת המוזיאון
יש כרטיסים
09/07/2022 10:00
רחבת המוזיאון
יש כרטיסים
11/07/2022 10:00
רחבת המוזיאון
יש כרטיסים
12/07/2022 10:00
רחבת המוזיאון
יש כרטיסים
13/07/2022 10:00
רחבת המוזיאון
יש כרטיסים
14/07/2022 10:00
רחבת המוזיאון
יש כרטיסים
15/07/2022 10:00
רחבת המוזיאון
יש כרטיסים
16/07/2022 10:00
רחבת המוזיאון
יש כרטיסים
18/07/2022 10:00
רחבת המוזיאון
יש כרטיסים
19/07/2022 10:00
רחבת המוזיאון
יש כרטיסים
20/07/2022 10:00
רחבת המוזיאון
יש כרטיסים
21/07/2022 10:00
רחבת המוזיאון
יש כרטיסים
22/07/2022 10:00
רחבת המוזיאון
יש כרטיסים
23/07/2022 10:00
רחבת המוזיאון
יש כרטיסים
25/07/2022 10:00
רחבת המוזיאון
יש כרטיסים
26/07/2022 10:00
רחבת המוזיאון
יש כרטיסים
27/07/2022 10:00
רחבת המוזיאון
יש כרטיסים
28/07/2022 10:00
רחבת המוזיאון
יש כרטיסים
29/07/2022 10:00
רחבת המוזיאון
יש כרטיסים
30/07/2022 10:00